Online cvjećara Tuzla dostava cvijeća na adresu Cvjećara Tuzla

Tuzla je grad u Bosni i Hercegovini . To je sjedište Tuzlanskog kantona i gospodarsko, znanstveno, kulturno, obrazovno, zdravstveno i turističko središte sjeveroistočne Bosne. [1] Nakon Sarajeva i Banja Luke , Tuzla je treći po veličini grad u Bosni i Hercegovini. Preliminarni rezultati iz Popisa iz 2013. pokazuju da općina ima 120.441 stanovnika. Površina Grada Tuzla je 30235 ha ili 303 km2. Nadmorska visina 231 m/nm. Tuzla je sa sjeverozapada okružena planinskim vijencem Majevica (Medvednik 843 m2), sa jugozapada planinama OzrenKonjuh i Javornik.

Područje Tuzle svrstava se u periopanansku oblast tj. kontaktnu zonu Dinarida Panonske nizijeKotlinasto područje nalazi se na južnoj strani grebena Majevice i odvojenog grebena prema Obodnici. Sastoji se pretežno od dugih poprečnih potočnih dolina i kosakoje se završavaju u dolini rijeke Jale. Teren je blago nagnut prema jugu.

Susjedne općine Tuzli su sa sjeverne i sjeveroistočne strane Srebrenik i Lopare, sa jugoistočne Kalesija, sa južne Živinice i sa zapadne Lukavac.

Osnovnu mrežu vodotoka čini rijeka Jala sa svojim pritokama, od kojih su najveće Solina i Joševica, te Požarnička rijekaGrabov i Mramorski potok.

Jala izvire na području Majevice, na lokalitetu ravni liještak, na nadmorskoj visini od 700 m. Ukupna dužina glavnog toka od izvorišta do ušća u Spreču iznosi 37 km.

Šire tuzlansko područje većim dijelom je izgrađeno od geološki mlađih sedimenata (neogen), značajnih s ekonomskog stanovišta (ugaljkamena sokvarcni pijesak i dr).

Nastanak tuzlanskog bazena vezan je za više faza koje su se smjenjivale nakon mezozoika, a koje su za posljedicu imale stvaranje različitih uvjeta taloženja. U sadejstvu sa polioklimatskim karakteristikama nastale su raznolike i specifične sedimentne tvorevine.

Tuzla ima odlike umjereno kontinentalne klime. Određene specifičnosti izazvane su lokalnim reljefom, općim položajem u odnosu na dominantne regije u okolini (bosanski planinski centralni masiv s jedne, i Panonska nizija s druge strane), vazdušnim strujanjima tropskih i polarnih vazdušnih masa i ciklonskim aktivnostima.

Cvjećara Tuzla takodje je u sastavu opstine Tuzla vec dugi niz godina.Online cvjećara Tuzla je savrsen primjer dobrpg poslovanja i kvalitetne usluge

 

Cvjećara Bannja Luka.Dostava cvijeća u Banja Luci.Grad Banja Luka ili Grad Banjaluka po broju stanovnika je najveća jedinica lokalne samouprave u Republici Srpskoj i druga u Bosni i Hercegovini. Prostire se na 1.239 km2. Prema konačnim podacima Popisa stanovništva BiH 2013. godine za Republiku Srpsku koje je izdao Republički zavod za statistiku a trebalo da preuzme i objavi Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine, u Gradu Banjoj Luci je popisano ili 180.053[1] (podatak RZS) ili 185.042[2] (podatak AGS) lica. U sastavu ove lokalne samouprave nalaze se još 53 naseljena mjesta, od kojih najviše stanovnika imaju KuljaniPotkozarjeŠargovacPiskavicaMotikeDragočajRekavicePriječani itd.

Ime Banje Luke prvi put je zabilježeno 1494. godine. Grad je od tada imao brojne uspone i padove u svom razvoju, a bio je sjedište značajnih administrativnih jedinica poput Bosanskog pašaluka u Osmanskom carstvu i Vrbaske banovine u Kraljevini Jugoslaviji. U sadašnjim granicama ova jedinica lokalne samouprave funkcioniše od 1963. godine, kada su opštine Bronzani MajdanIvanjska i Krupa na Vrbasu ukinute i pripojene banjolučkoj opštini. Grad Banja Luka danas zauzima preko 4,7 % teritorije Republike Srpske, a u njemu živi oko 15 % stanovništva ovog entiteta. Najveće je privrednokulturno i obrazovno središte Republike Srpske, te jedno od najznačajnijih u Bosni i Hercegovini.Veći dio područja Grada Banje Luke pripada slivu Vrbasa, a manji dio na zapadu slivu rijeke Gomjenice, koja se ulijeva u Sanu. Na ovom području Vrbas gubi osobine planinske rijeke i ulazi u niziju na svom putu ka ušću u Savu.[3] U urbanom jezgru Banje Luke, koje se nalazi na nadmorskoj visini od 163 m,[4] Vrbas prima pritoke SuturlijuCrkvenu i Vrbanju.[5] Prema različitim geomorfološkimgeološkim i hidrološkim osobinama, područje Grada Banje Luke se može podijeliti na 4 cjeline: ravno dno Banjolučke kotlinealuvijalne terasebrda koja okružuju kotlinu i Dinarske planine na jugu. Na jugozapadu područja se uzdiže planina Manjača, a na jugoistoku Čemernica. Njihovi najviši vrhovi su Velika Manjača (1.236 m) i Goli Vis (1.339 m). Između ove dvije planine Vrbas je usjekao klisuru u krednim vapnencima.[6] Grad se u početku razvijao nizvodno od nekadašnjeg Gornjeg Šeheraprateći tok Vrbasa, a stambena naselja koja su se gradila poslije Drugog svjetskog rata razvijala su se u širinu prema brdima koja okružuju urbano jezgro. Banja Luka je posebno izložena riziku od zemljotresaNajsnažniji zemljotres u ovom gradu zabilježen je oktobra 1969. godine, a prouzrokovao je štetu i u 14 okolnih opština. Teritorija Grada Banje Luke graniči se sa opštinama GradiškaLaktašiČelinacKneževoMrkonjić GradRibnik i Oštra Luka, te Gradom Prijedorom.Dostava cvijeća u sve gradove u Republici srpskoj i Banja Luci.Online cvjećara Banja Luka.

 

Zenica dostava cvijeća u Zenici.Online cvjećara Zenica.Najbrža dostava cvijeća Zenica je grad u Zeničko-dobojskom kantonu, u srednjem dijelu Bosne i Hercegovine. Ekonomsko je središte geografske regije Srednje Bosne i pored Travnika i Bugojna najvažniji grad tog dijela države.

Geografski položaj

 
Geografski položaj općine Zenica
Teslić
Travnik
TeslićŽepče Žepče
Travnik Susjedne općine Zavidovići
Kakanj
Travnik
Vitez
BusovačaKakanj Kakanj

 

 

Cvijeće i buketi za rodjendane

 

 

Cvjećara Sarajevo, Cvijećarnica Mostar,Cvjećara Banja Luka,Cvjećara Tuzla,Cvjećara Zenica dostavljaju cvijeće najbolje najbrže i najljepše zato što smo mi Cvjećara Bosne i Hercegovine!

NEŠTO NOVO!!!

Cvijeće dostavljamo na cijeloj teritoriji Hrvatske i Bosne i Hercegovine !!!

 

 

 

Buket Šarenih ruža

cijena: 53.50

Aranžman "11 ruža"

cijena: 53.50

Buket crvenih ruža sa pralinama

42.90 cijena: 36.50

Poruka u Boci sa Medom

cijena: 65.00

Ruže i ljiljan

42.00 cijena: 39.99

My teddy bear

cijena: 33.00

Buket Višegrad

cijena: 45.00

Za tvoju ljubav

125.00 cijena: 125.00

Ruže i plišani medo

cijena: 53.00

Buket crvene,roze i narančaste ruže

cijena: 39.99

Buket od 7 velikih crvenih ruža i velikim psom

cijena: 52.99

Buket 9 crvenih ruža

cijena: 43.00

Poruka u Boci

cijena: 32.00

Fantasy

cijena: 53.99

Buket roze ljiljana

cijena: 55.00

Meda i desert

cijena: 35.00

12 crvenih ruža medo i ferrero čokolade

cijena: 125.00

Buket pink ruža

cijena: 42.90

Buket Adrijana

35.00 cijena: 37.40

Elien

cijena: 49.50

Leona

cijena: 49.65

Linda

cijena: 43.57

Buket Aisha

cijena: 45.99

Alenka

cijena: 49.99

ALEXANDRA

cijena: 42.99

BUKET AURORA

cijena: 68.87

BUKET BARBIE

cijena: 42.99

BUKET BERENIKA

cijena: 44.99

BUKET APOLENA

cijena: 42.99

BUKET BERNADETA

cijena: 105.99

BUKET CATHARINA

cijena: 53.90

BUKET CINDY

cijena: 42.48

BUKET CLEMENTINE

cijena: 48.99

BUKET KLEOPATRA

cijena: 46.99

BUKET CLOE

cijena: 68.00

BUKET DAFNE

cijena: 42.99

BUKET DARCIA

cijena: 47.99

BUKET DESIRE

cijena: 47.58

BUKET DIANA

cijena: 49.99

Buket Dora

cijena: 49.99

Buket Elen

cijena: 45.99

Buket Elisabeth

cijena: 45.90

Košarica voća sa buketom cvijeća

cijena: 65.00

BUKET EMILIE

cijena: 75.00

APOLENA SET 1

cijena: 49.99

APOLENA SET 3

cijena: 59.99

VIVIEN SET 2

cijena: 49.90

VIVIEN SET 1

cijena: 55.90

BLANDIN SET 2

cijena: 55.99

CRVENE RUŽE I MERSI

cijena: 65.99

BARBARA SET + TATIANA

cijena: 56.99

APOLENA SET 2

cijena: 67.99

AGNES SET 2

cijena: 68.99

AGNES SET 2

cijena: 68.99

VIVIEN SET 3

cijena: 57.90

Aranžman u korpici od borovih šišarki

30.00 cijena: 30.00

Buket Sarajevo

cijena: 48.99

101 Ruža i desert

cijena: 275.00

Big Bear i Bombonjera

cijena: 90.00

Aranžman crvenih ruža u korpi

cijena: 95.00

S ljubavlju

cijena: 33.00

Sreća

cijena: 55.00

101 Ruža

cijena: 250.00

Meda i ruže

cijena: 52.00

Meda i Slatkiši

cijena: 45.00

Crvene ruže i milka bomboljera

cijena: 65.27

Crven buket sa medom i fererro čokoladom

cijena: 125.00

Trio

cijena: 138.00

12 crvenih ruža medo i ferrero čokolade

cijena: 125.00

Veseli Buket

cijena: 39.00

Buket pink ruža

cijena: 42.90

Buket "Roses"

cijena: 55.00

Riley

cijena: 23.00

Happy-Chappy

cijena: 27.00

Buket "Rose Medley"

cijena: 79.00

Buket "Sunce"

cijena: 45.00

Buket " Heppy"

cijena: 52.99

Buket hrizantema i ruža

cijena: 55.00

Buket ljiljan, hrizantema, gerber

cijena: 58.00

Buket Banja Luka

cijena: 53.00

Pink Orhideja

cijena: 40.00

Bijela Orhideja

cijena: 40.00

Vaza

cijena: 12.50

Vaza

cijena: 12.50

ZAGRLJAJ I POLJUPCI

cijena: 85.00